Inicjatywa, która ma zmienić „chroniczną niedoreprezentację czarnych talentów” na brytyjskim rynku pracy. Polegać ma na stworzeniu 10 000 miejsc stażu przeznaczonych jedynie dla osób rasy czarnej.