Siedzi se człowiek w #pracbaza a tu inspekcja pracy

#holandia #ptaki #ornitologia