Mówili, przyjdź w niedzielę do pracy.
Mówili, będzie fajnie.

Mieli rację.
Jest kurwa w pytę.
#pracbaza #factorio