„Każdego specjalistę można zastąpić skończoną liczbą studentów”
Czyli sposób na walkę z koronawirusem w Polsce.
Właśnie weszła ustawa pozwalająca zaliczać przedmioty na studiach medycznych przez pomoc przy koronie.
Już chyba wiemy kto będzie pracował na stadionie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dziennik ustaw pozycja 1881.

pokaż spoiler „§ 1c. 1. W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów,
o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące
umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

#koronawirus #studbaza #medycyna #pracbaza