Ile plusów dostanie szczęśliwy Pan Pepe za opuszczenie toksycznego miejsca pracy?

#pracbaza #pepe #korpo #wygryw