Hej Miraski dajcie parę plusów na odwagę dzisiaj mój pierwszy dzień w nowej #pracbaza