Gorąca prośba o wypełnienie ankiety z aż jednym pytaniem zamkniętym
https://forms.gle/L7gYxGeAbyaULqrb8
#wesoleperypetie #heheszki #humorobrazkowy #ankieta #niewiemjaktootagowac #pytanie #pracbaza #studbaza