Gdy po #pracbaza bierzesz pierwszy kęs obiadu ( ͡° ͜ʖ ͡°)