Dzielnicowy powiedział!
#kononowicz to #patostreamy #konfident i #pracbaza nie jest mu znana